PIMPINAN HARIANKetua Umum : Drs. H. Akhid Widi Rahmanto
Ketua I : Aris Madani, S. Pd. I.
Ketua II : H. Nur Ahmad Ghojali, S. Ag. , M.A.
Ketua III : Heniy Astiyanto, S.H.
Ketua IV : Drs. Rinto Tri Nugroho
Ketua V : H. Ashad Kusuma Djaya
Ketua VI : Drs. H. Suparto, M.A.
Ketua VII : Abdul Latief Baedhowi, S. Ag.
Ketua VIII : H. Sigit Haryo Yudanto, S. Psi.

Sekretaris Umum : H Moch. Muzani, S. Sos.
Sekretaris I : Badrudin ARK, S. Ag.

Bendahara Umum : S. Giyok Sutanta, S.H.
Bendahara I : Moch. Harpan Nursitadhi, S. Pd., M. Eng