Topik: Hikmah

PENULIS Tri Khotimah Sholikhah, S,Ag (Guru SD Muh Kleco) Bermula dari sebuah kajian pagi di sekolah kami saat Ramadhan dulu Ketika tema yang diangkat waktu itu adalah keutamaan sholat malam, sebuah sentilan...
Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya ulul albaab-lah yang dapat mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah : 269) Ayat di atas...
Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaKu, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah ulul albaab. (QS.Az-Zumaar : 17-18)

UpdateTerbaru
Berita dan Wawasan Terbaru