Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaKu, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah ulul albaab. (QS.Az-Zumaar : 17-18)
"Wahai hamba – hambaku yang melampaui batas, janganlahberputus asa dari rahmatAllah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa - dosa kamu semua, sesungguhnya Dia maha Pengampun dan Maha Pengasih" (Qs. Az Zumar : 53) Lebah satu dari...
An naasu kulluhum al mauta illa 'aalimun, wal 'alimuun muttahayyirun illa al 'amiluun, wal ‘amiluuna ‘ala wajallin illa al muhlisuun Artinya  : manusia semuanya mati perasaannya kecuali mereka yang berilmu (ulama/cendekiawan), mereka yang berilmu masih dalam kebimbangan...
Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar di Indonesia sedangkan upaya pemulihan ekonomi berjalan sangat lambat. Sebagai akibatnya kemiskinan meningkat tajam namun upaya untuk menanggulanginya masih minim dan tidak sebanding dengan lonjakan tingkat kemiskinan yang terjadi. Adapun pengentasan kemiskinan...
Di perjalanannya pengelolaan zakat di Indonesia belum maksimal ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan di umat islam itu sendiri. Idealnya jumlah umat islam yang mayopritas dapat menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan di bidang ekonomi yang berhubungan langsung...
(A) Masa Penjajahan Di masa itu pelaksanaan diatur dalam Ordonantic pemerintah Hindia Belanda nomor 6200 tanggga; 28 Februari 1905 tapi di pengaturannya pemerintahan Belanda tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat.
Kondisi umat islam saaat ini sangat memprihatinkan. Dalam percaturan internasional seakan – akan umat islam kehilangan taringnya. Kondisi ini sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari umat islam sendiri. Padahal, potensi zakat di Indonesia diatas kertas cukup luar biasa....
Pendayagunaan Zakat Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya kemudian tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu...

UpdateTerbaru
Berita dan Wawasan Terbaru