Margianto, S.Ag, MA

14 KIRIMAN 0 KOMENTAR
Majelis Tabligh PDM Kota Yogyakarta, Korps Mubaligh Muhammadiyah Kota Yogyakarta
Makna Amanah Amanah menurut bahasa Arab adalah  berasal dari kata amina- amanatan  yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Amanah menurut pengertian istilah  adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang...
Mubaligh/مبلغ memiliki arti  penyampai atau orang yang menyampaikan atau biasa disebut sebagai juru dakwah. Dalam  perkembangan selanjutnya mubaligh menjadi suatu istilah yang mengacu kepada seseorang yang tugas pokoknya menyampaikan ajaran Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar....
Sejak awal berdirnya Muhammadiyah yang merupakan salah satu  Organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia telah mendeklarasikan organisasinya sebagai organisasi gerakan Dakwah Islam. Ciri khas ini muncul sejak dari kelahiranya tetap melekat tak terpisahkan dalam jati diri...
Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al Qur’an dan hadis perihal halal dan haram. Sesuatu yang halal itu selalau mengandung fadlilah (keutamaan)  dan segala sesuatu yang haram itu mengandung kemudlaratan (tercela/buruk) . Kaedah ushul fiqh...

UpdateTerbaru
Berita dan Wawasan Terbaru